STRÁNSKÝ, David. Analýza a návrh elektronického obchodu [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21340. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO