HAVLÍČKOVÁ, Barbora. Efektivní financování podnikatelské činnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2135. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Štěpánka Boušková.
Uložit do Citace PRO