FIGALLA, Silvestr. Optimalizace mikrovlnné glycerolýzy síťovaných tuhých PU pěn pro využití recyklátu ve výrobě [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21445. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jaroslav Petrůj.
Uložit do Citace PRO