POSPÍŠIL, Aleš. Klasifikace akustických signálů [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21468. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Hicham Atassi.
Uložit do Citace PRO