KUDLIČKA, Jan. Fenomén favela [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2151. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO