DUŠEK, Jiří. Návrh laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2158. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Šolc.
Uložit do Citace PRO