CIGÁNEK, Jan. Hranové konečné prvky v časové oblasti [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Raida.
Uložit do Citace PRO