BEDNÁŘOVÁ, Kamila. Daňová uznatelnost finančních nákladů na úvěry a půjčky v konkrétních obchodních společnostech [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21630. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO