LANGER, Ondřej. Kreativita, inovace a organizační kultura [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2013 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21634. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Emilie Franková.
Uložit do Citace PRO