ŠEDA, Jan. Detekce optického disku ve snímcích optické koherentní tomografie [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21793. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO