LYSÝ, Jakub. Posouzení vhodnosti termální vody pro relaxačně terapeutické využití [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2234. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO