ŠÍR, Lukáš. Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění vybraných typů nebytových objektů [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslava Kosová.
Uložit do Citace PRO