HADAČ, Vladimír. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž v lokalitě Třeboň a okolí [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milan Šmahel.
Uložit do Citace PRO