GOTTWALD, Michal. Dynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvků [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/232. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Ondřej Vítek.
Uložit do Citace PRO