GRÚBEL, Michal. Implementace metriky pro hodnocení kvality videosekvencí do dekodéru H.264/AVC [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2323. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Martin Slanina.
Uložit do Citace PRO