KAPUSTA, Ján. OCR modul pro rozpoznání písmen a číslic [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2332. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Milan Sigmund.
Uložit do Citace PRO