SADÍLEK, Jakub. Plazmochemická depozice vrstev z plynné fáze s využitím směsí TVS/Ar a TVS/O2 [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23373. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.
Uložit do Citace PRO