STOLKOVÁ, Daniela. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/234. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Bohumila Hybská.
Uložit do Citace PRO