ONDROVÁ, Jana. Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23400. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Zlámalová Gargošová.
Uložit do Citace PRO