LOUTOCKÝ, Petr. Analýza konstrukce a funkce stroje na drážkování hlavní [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23604. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Róbert Jankových.
Uložit do Citace PRO