PETRUŠOVÁ, Pavlína. Posouzení kontaminace pracovního ovzduší v podniku Gumotex a.s. Břeclav těkavými organickými látkami [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2366. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Čáslavský.
Uložit do Citace PRO