KAŠPÁREK, Vít. Syntéza a vlastnosti keramických nanočásticových materiálů na bázi aniontově dopovaných kompozitních oxidů titanu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23711. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaroslav Cihlář.
Uložit do Citace PRO