CHODUROVÁ, Zuzana. Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23757. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.
Uložit do Citace PRO