KOČICOVÁ, Pavla. Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23887. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Klára Částková.
Uložit do Citace PRO