HROMEK, Jan. Analýza soudobých podmínek úvěrování fyzických osob obchodními bankami a nebankovními subjekty v ČR [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23888. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO