HARMAN, Ján. Automatické ovládání ventilační klapky [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2391. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Frýza.
Uložit do Citace PRO