URBÁNKOVÁ, Michaela. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23921. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martin Pernica.
Uložit do Citace PRO