ROLENCOVÁ, Tereza. Nemovitosti jako předmět dědického práva v řízení o dědictví [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2405. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ivo Telec.
Uložit do Citace PRO