KUPKA, Vojtěch. Biodegradabilní polyurethany na bázi polyethylenglykolu [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2417. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Lucy Vojtová.
Uložit do Citace PRO