HANZLÍK, Tomáš. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2428. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Jaroš.
Uložit do Citace PRO