KOLEŇÁK, Jiří a Lenka SMOLÍKOVÁ. Použití nástrojů projektového řízení v České republice. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(13), 68-75 [cit. 2020-06-05]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24421
Uložit do Citace PRO