ŘEDINOVÁ, Hana a Marie PASEKOVÁ. Postoje vlastníků malých a středních podniků k problematice insolvence v České republice a Slovenské republice. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(13), 84-90 [cit. 2020-07-06]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24423
Uložit do Citace PRO