HEGER, Jan. Posuvové zařízení pro ohraňovačku dřeva [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2460. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO