VYSOUDIL, Ladislav. Termoakustické měření výkonu ultrazvuku [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2473. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jiří Rozman.
Uložit do Citace PRO