KOKAVEC, Miroslav. Konstrukce bezpečnostního spínače pro tvářecí stroje [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24739. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO