DRÁPAL, Stanislav. Údržba leteckých turbínových motorů [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24769. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.
Uložit do Citace PRO