ŠEDIVÝ, Zbyněk. Pokročilé vrstevnaté kompozity pro stomatologické aplikace [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24776. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Josef Jančář.
Uložit do Citace PRO