ŠTRYMPL, Martin. Implementace řezacího modulu do programového vybavení trimovacího laseru Aurel ALS 300 [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24779. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jan Prášek.
Uložit do Citace PRO