OMASTA, Milan. Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24784. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Křupka.
Uložit do Citace PRO