ŘEHÁK, Petr. Prvoprincipiální analýza stability krystalů pevných látek [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24786. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Černý.
Uložit do Citace PRO