RÁŠO, Ondřej. Objektivní měření a potlačování šumu v hudebním signálu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24800. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miroslav Balík.
Uložit do Citace PRO