NĚMCOVÁ, Aneta. ÚNAVOVÉ CHARAKTERISTIKY MODIFIKOVANÝCH HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PO KOROZNÍ DEGRADACI [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2013 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24804. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Bohumil Pacal.
Uložit do Citace PRO