KOTKOVÁ, Eva. Benchmarking, nástroj podpory rozhodování managementu podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24810. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Rais.
Uložit do Citace PRO