ZIKMUND, Pavel. Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24844. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Vladimír Daněk.
Uložit do Citace PRO