NOVÁK, Ondřej. Business Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podniku [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24884. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.
Uložit do Citace PRO