ŠTUKHEIL, Petr. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24916. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Zdeněk Makovský.
Uložit do Citace PRO