VESELÝ, Adam. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24944. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Jan Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO