BETLACH, Jiří. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24965. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III. Vedoucí práce Tomáš Rusín.
Uložit do Citace PRO