ŠEŠULKOVÁ, Miroslava. LABORARTORY BRNO [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Barbora Ponešová.
Uložit do Citace PRO