ŠPETA, Marek. Dynamická elektroneurostimulace a elektrické vlastnosti kůže [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Špinka.
Uložit do Citace PRO